Follow us on:
De Veiligheidsdienst Sint Maarten (VDSM) ressorteert onder het Ministerie van Algemene Zaken. De wettelijke taak van de VDSM is het waarborgen van de nationale veiligheid. Hiertoe verricht de VDSM onderzoek, waaronder het verzamelen van gegevens naar personen en organisaties die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, de integriteit van het openbaar bestuur, voor de veiligheid of andere gewichtige belangen van het land Sint Maarten of het Koninkrijk der Nederlanden. Daarnaast heeft de VDSM tot wettelijke taak het verrichten van veiligheidsonderzoeken en het bevorderen van maatregelen ter bescherming van vitale belangen die cruciaal zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven in Sint Maarten.

Taak
In het kader van de wettelijke taak van de VDSM verricht de office manager de volgende werkzaamheden:
 • Het verrichten van managementondersteunende taken op het gebied van onder meer agendabeheer, en correspondentie;
 • Het leveren van secretariële ondersteuning;
 • Dient als aanspreekpunt voor interne en externe medewerkers;
 • Het uitvoeren en beheren van financiële en administratieve zaken;
 • Het ondersteunen bij financiële controles en rapportages;
 • Het ondersteunen bij juridisch administratieve taken;
 • Het beheren van voorraden en het aanvullen hiervan;
 • Assisteren (op aanwijzing van management) bij overige werkzaamheden binnen de organisatie
Vereisten:
Werkervaring van vijf (5) jaar of meer in genoemde (of soortgelijk) werkveld;
HBO werk- en denk niveau; Zeer goede communicatieve vaardigheden;
 • Goede sociale – en netwerkvaardigheden;
 • Initiatiefrijk, creatief, secuur en betrouwbaar; Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
 • Kennis van redactionele, secretariële en (financieel)administratieve werkzaamheden;
 • Praktische kennis van personele aangelegenheden;
 • Kennis van archiverings- en documentatietechnieken;
 • Vaardigheid in het notuleren van vergaderingen en het omgaan met tekstverwerkingspakketten;
 • Vaardigheid in het vormen en bijhouden van het archief, en in het maken van voortgangsrapportages, overzichten, verslagen, nota's;
 • Affiniteit met en kennis van bestuurlijke en politieke processen;
 • Zeer goede (schriftelijke en mondelinge)beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; Kennis van het Spaans, Frans of Papiamentu is een pré.
Solliciteren
Geinteresseerde kandidaten dienen hun brief vóór 10 juni a.s. te zenden aan harald@linkels.com.

Gezien de aard van de functie wordt u verzocht discreet met uw interesse en sollicitatie om te gaan.

Een psychologisch assessment alsmede een veiligheidsonderzoek maken deel uit van de procedure.

Apply before 22 May 2018
De Veiligheidsdienst Sint Maarten (VDSM) ressorteert onder het Ministerie van Algemene Zaken. De wettelijke taak van de VDSM is het waarborgen van de nationale veiligheid. Hiertoe verricht de VDSM onderzoek, waaronder het verzamelen van gegevens naar personen en organisaties die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, de integriteit van het openbaar bestuur, voor de veiligheid of andere gewichtige belangen van het land Sint Maarten of het Koninkrijk der Nederlanden.   Daarnaast heeft de VDSM tot wettelijke taak het verrichten van veiligheidsonderzoeken en het bevorderen van maatregelen ter bescherming van vitale belangen die cruciaal zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven in Sint Maarten.

De functie
 • Voert werkzaamheden uit in het kader van preventie en signalering van indringing en verstoring op VDSM locaties, monitort alarm- en surveillancesystemen en reageert op verstoringen, monitort de toegang tot VDSM locaties en verricht daartoe onder meer balietaken, waaronder begrepen de ontvangst en begeleiding van bezoek;
 • Is verantwoordelijk voor het melden van beveiligingsincidenten en treedt, indien noodzakelijk, corrigerend op bij beveiligingsincidenten;
 • Adviseert medewerkers en bezoekers over de uitvoering van beveiligingsbeleid; Ondersteunt de beveiliging ambtenaar bij het opzetten van security awareness programma’s en het onderhouden ervan;
 • Helpt bij het implementeren van beveiligingsplannen en doet suggesties ter verbetering;
 • Wordt belast met bijzondere opdrachten; Is in noodsituaties verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Bedrijfshulpverlening plannen en procedures in de breedste zin van het woord;
 • Signaleert knelpunten in de fysieke- of technische beveiligingsmaatregelen en lost deze, daar waar nodig, in eerste instantie zelfstandig op.
De functie-eisen
 • MBO werk- en denkniveau;
 • Kennis en ervaring in een breed spectrum van beveiliging en bedrijfshulpverlening; Kennis van bewakings-, beveiligings- en bedrijfshulpverlening-methodieken;
 • Technische kennis en ervaring op het gebied van infrastructuurbeveiliging;
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
 • Flexibele instelling; Actieve kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Kennis van en inzicht in de taken en in het functioneren van de VDSM; Goede redactionele en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.
Solliciteren
Geinteresseerde kandidaten dienen hun brief vóór 10 juni a.s. te zenden aan harald@linkels.com.  

Gezien de aard van de functie wordt u verzocht discreet met uw interesse en sollicitatie om te gaan.  

Een psychologisch assessment alsmede een veiligheidsonderzoek maken deel uit van de procedure.


Apply before 10 June 2018
De Veiligheidsdienst Sint Maarten (VDSM) ressorteert onder het Ministerie van Algemene Zaken. De wettelijke taak van de VDSM is het waarborgen van de nationale veiligheid. Hiertoe verricht de VDSM onderzoek, waaronder het verzamelen van gegevens naar personen en organisaties die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, de integriteit van het openbaar bestuur, voor de veiligheid of andere gewichtige belangen van het land Sint Maarten of het Koninkrijk der Nederlanden.   Daarnaast heeft de VDSM tot wettelijke taak het verrichten van veiligheidsonderzoeken en het bevorderen van maatregelen ter bescherming van vitale belangen die cruciaal zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven in Sint Maarten.

De functie
In het kader van de wettelijke taak van de VDSM verricht de veiligheidsonderzoeker de volgende werkzaamheden:
 • Verricht informatieve onderzoeken naar personen en/of feiten; 
 • Bereidt veldwerk voor, onder meer doormiddel van open en gesloten bronnen;
 • Voert gesprekken in het kader van veiligheidsonderzoeken en werkt deze uit; Rapporteert mondeling en schriftelijk over de verrichte werkzaamheden aan de medewerkers van de afdeling;
 • Is verantwoordelijk voor het opbouwen van een adequaat onderzoeksdossier; Opbouwen en onderhouden van contacten/netwerken.
De functie-eisen
 • HBO werk- en denk niveau;
 • Zeer goede communicatieve vaardigheden;
 • Goede sociale vaardigheden; netwerkvaardigheden;
 • Initiatiefrijk, creatief, secuur en betrouwbaar;
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
 • Goede redactionele vaardigheden; Affiniteit met en kennis van bestuurlijke en politieke processen;
 • Kennis van en inzicht in relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Zeer goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Kennis van het Spaans, Frans of  Papiamentu is een pré.
Solliciteren
Geinteresseerde kandidaten dienen hun brief vóór 10 juni a.s. te zenden aan harald@linkels.com.  

Gezien de aard van de functie wordt u verzocht discreet met uw interesse en solliciatie om te gaan.  

Een psychologisch assessment alsmede een veiligheidsonderzoek maken deel uit van de procedure.
Apply before 10 June 2018
De Veiligheidsdienst Sint Maarten (VDSM) ressorteert onder het Ministerie van Algemene Zaken. De wettelijke taak van de VDSM is het waarborgen van de nationale veiligheid. Hiertoe verricht de VDSM onderzoek, waaronder het verzamelen van gegevens naar personen en organisaties die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, de integriteit van het openbaar bestuur, voor de veiligheid of andere gewichtige belangen van het land Sint Maarten of het Koninkrijk der Nederlanden. Daarnaast heeft de VDSM tot wettelijke taak het verrichten van veiligheidsonderzoeken en het bevorderen van maatregelen ter bescherming van vitale belangen die cruciaal zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven in Sint Maarten.

Taken:
In het kader van de wettelijke taak van de VDSM verricht de onderzoeksassistent / data invoerder de volgende werkzaamheden:
 • Het verrichten van administratieve onderzoeken; Het invoeren en controle van data / informatie conform richtlijnen;
 • Het aanbrengen van relaties tussen gegevens;
 • Het ondersteunen bij het leggen van relaties tussen informatie uit diverse geautomatiseerde systemen;
 • Het scannen en uploaden van data / informatie;
 • Het toekennen van o.a. trefwoorden;
 • Is verantwoordelijk voor het terug vindbaar maken van data / informatie;
 • Is verantwoordelijk voor het opbouwen van een adequaat onderzoekdossier;
 • Het gereed maken van een dossier voor archivering;
 • Het adviseren over de wijze van data-invoer;
 • Het verrichten van zoekslagen in complexe geautomatiseerde systemen.
Vereisten
 • Werkervaring van vijf (5) jaar of meer in genoemd (of soortgelijk) werkveld;
 • MBO werk- en denk niveau; Zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden; Kennis en kunde van het vakgebied data invoer en verwerking;
 • Ervaring en affiniteit met het werken met geautomatiseerde systemen;
 • Analytisch vermogen; Initiatiefrijk, creatief, secuur en betrouwbaar;
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
 • Affiniteit met en kennis van bestuurlijke en politieke processen;
 • Kennis van en inzicht in relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Zeer goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Kennis van het Spaans, Frans of Papiamentu is een pré.
Solliciteren
Geinteresseerde kandidaten dienen hun brief vóór 10 juni a.s. te zenden aan harald@linkels.com.

Gezien de aard van de functie wordt u verzocht discreet met uw interesse en sollicitatie om te gaan.

Een psychologisch assessment alsmede een veiligheidsonderzoek maken deel uit van de procedure.
Apply before 10 June 2018
De Veiligheidsdienst Sint Maarten (VDSM) ressorteert onder het Ministerie van Algemene Zaken. De wettelijke taak van de VDSM is het waarborgen van de nationale veiligheid. Hiertoe verricht de VDSM onderzoek, waaronder het verzamelen van gegevens naar personen en organisaties die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, de integriteit van het openbaar bestuur, voor de veiligheid of andere gewichtige belangen van het land Sint Maarten of het Koninkrijk der Nederlanden. Daarnaast heeft de VDSM tot wettelijke taak het verrichten van veiligheidsonderzoeken en het bevorderen van maatregelen ter bescherming van vitale belangen die cruciaal zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven in Sint Maarten.

De functie
In het kader van de wettelijke taak van de VDSM verricht de beveiliging ambtenaar de volgende werkzaamheden:
 • Is verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid en beveiliging van medewerkers en de in gebruik zijnde locaties van de organisatie;
 • Is verantwoordelijk voor het preveniëren van materiele en immateriële schade aan medewerkers, bezoekers of de locaties zelf;
 • Is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de gegevensverwerking tegen verlies of aantasting van gegevens alsmede tegen onbevoegde gegevensverwerking;
 • Is verantwoordelijk voor het opzetten, het beheer, en de communicatie over de bedrijfshulpverlening (BHV) organisatie;
 • Is verantwoordelijk voor het opleiden en geoefend houden van BHV medewerkers.
De vereisten
 • Werkervaring van vijf (5) jaar of meer in genoemde (of soortgelijk) werkveld;
 • HBO werk- en denk niveau; Kennis en ervaring in een breed spectrum van beveiliging en bedrijfshulpverlening;
 • Flexibele instelling om ook bij impactvolle gebeurtenissen te kunnen acteren en adviseren;
 • Zeer goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Kennis van en inzicht in de taken en in het functioneren van de VDSM;
 • Analytisch denkvermogen;
 • Goede redactionele en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
 • Goede adviesvaardigheden;
 • Goede in gespreks- en interviewvaardigheden.
Solliciteren
Geinteresseerde kandidaten dienen hun brief vóór 10 juni a.s. te zenden aan harald@linkels.com.

Gezien de aard van de functie wordt u verzocht discreet met uw interesse en sollicitatie om te gaan.

Een psychologisch assessment alsmede een veiligheidsonderzoek maken deel uit van de procedure.
Apply before 10 June 2018
De Veiligheidsdienst Sint Maarten (VDSM) ressorteert onder het Ministerie van Algemene Zaken. De wettelijke taak van de VDSM is het waarborgen van de nationale veiligheid. Hiertoe verricht de VDSM onderzoek, waaronder het verzamelen van gegevens naar personen en organisaties die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, de integriteit van het openbaar bestuur, voor de veiligheid of andere gewichtige belangen van het land Sint Maarten of het Koninkrijk der Nederlanden. Daarnaast heeft de VDSM tot wettelijke taak het verrichten van veiligheidsonderzoeken en het bevorderen van maatregelen ter bescherming van vitale belangen die cruciaal zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven in Sint Maarten.

De functie
In het kader van de wettelijke taak van de VDSM verricht de bewerker de volgende werkzaamheden:
 • Initiëren van onderzoeksprojecten;
 • Aansturen van het proces van informatieverwerking;
 • Selecteren, vergelijken, analyseren en evalueren van relevante informatie; Adviseren, informeren en rapporteren op basis van de geanalyseerde informatie;
 • Opbouwen en onderhouden van contacten/netwerken.
De functie-eisen
 • HBO werk- en denk niveau;
 • Sterk analytisch denkvermogen; Zeer goede communicatieve vaardigheden;
 • Goede sociale vaardigheden; netwerkvaardigheden;
 • Initiatiefrijk, creatief, secuur en betrouwbaar, zelfvertrouwen en zelfmotivatie; Zelfstandig en in teamverband kunnen werken; Goede redactionele vaardigheden; Affiniteit met en kennis van bestuurlijke en politieke processen;
 • Zeer goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Kennis van het Spaans, Frans of Papiamentu is een pré.
Solliciteren
Geinteresseerde kandidaten dienen hun brief vóór 10 juni a.s. te zenden aan harald@linkels.com.

Gezien de aard van de functie wordt u verzocht discreet met uw interesse en sollicitatie om te gaan.

Een psychologisch assessment alsmede een veiligheidsonderzoek maken deel uit van de procedure.
Apply before 10 June 2018
De Veiligheidsdienst Sint Maarten (VDSM) ressorteert onder het Ministerie van Algemene Zaken. De wettelijke taak van de VDSM is het waarborgen van de nationale veiligheid. Hiertoe verricht de VDSM onderzoek, waaronder het verzamelen van gegevens naar personen en organisaties die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, de integriteit van het openbaar bestuur, voor de veiligheid of andere gewichtige belangen van het land Sint Maarten of het Koninkrijk der Nederlanden. Daarnaast heeft de VDSM tot wettelijke taak het verrichten van veiligheidsonderzoeken en het bevorderen van maatregelen ter bescherming van vitale belangen die cruciaal zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven in Sint Maarten.

De functie
Medeverantwoordelijk voor het beheer van ICT infrastructuur en het oplossen van vragen die betrekking hebben op onze kantoorautomatisering. Dit doe je zowel vraag gestuurd als proactief door het signaleren van verbeteringen en meedenken over de oplossing. Je werkt multidisciplinair waardoor je veel vrijheid hebt om verschillende werkzaamheden aan te pakken. De ICT-omgeving is divers en bestaat naast de standaard kantoor hard- en software uit veel maatwerkoplossingen. De werkzaamheden komen via verschillende ingangen bij je terecht. Naast het oplossen van incidenten ben je een adviseur en vraagbaak van collega’s. Dit maakt het werk erg divers. Niet alles is vooraf bekend en gedocumenteerd. Het is dan belangrijk dat je hoofd- en bijzaken kunt scheiden en verder dan de standaard oplossingen kunt denken. Je treft een omgeving aan die continue in ontwikkeling is. Dit vereist een openblik naar onbekende gebieden en de affiniteit om geïmplementeerde oplossingen vast te leggen.

Vereisten
 • HBO werk- en denk niveau en bij voorkeur afgestudeerd in een technische richting, aangevuld met 5 jaar in een soortgelijke functie;
 • Zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Initiatiefrijk, creatief, secuur en betrouwbaar, zelfvertrouwen en zelfmotivatie; Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
 • Je beschikt over ruime ervaring met het leiden van projecten, zowel technisch complex en complex in politiek-bestuurlijke context;
 • Je hebt kennis van informatiebeveiliging; Je hebt ervaring met het beoordelen van de beveiliging van ICT-producten en-oplossingen;
 • Je beschikt over brede ICT-kennis op het gebied van servers, storage en virtualisatie; Je hebt kennis van en ervaring met Linux- en Windows-omgevingen;
 • Bij voorkeur ervaring met en kennis van ontwikkelen van web-enabled applicaties;
 • Zeer goede (schriftelijke en mondelinge) beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Solliciteren
GeÏnteresseerde kandidaten dienen hun brief vóór 10 juni a.s. te zenden aan harald@linkels.com.

Gezien de aard van de functie wordt u verzocht discreet met uw interesse en sollicitatie om te gaan.

Een psychologisch assessment alsmede een veiligheidsonderzoek maken deel uit van de procedure.
Apply before 10 June 2018